L'Antic Colonial Parquet

L’Antic Colonial és una firma que pertany al grup Porcelanosa fundada a finals de 1999 amb l’objectiu de satisfer la demanda de paviments ceràmics naturals d’alta qualitat.

La gran resistència i elegància dels seus productes, han portat a la marca a convertir-se en una referència mundial, arribant a exportar a més de 50 països.

La firma se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del Grupo Porcelanosa, gracias a sus productos naturales exclusivos: pizarras, mármoles, mosaicos y todo tipo de complementos y mobiliario de baño.

La firma s’ha convertit en un dels pilars fonamentals del grup Porcelanosa, gràcies als seus productes naturals exclusius: pissarres, marbres, mosaics i tot tipus de complements i mobiliari de bany.