Política de privacitat

MIRSA li garanteix la protecció de totes les seves dades de caràcter personal que ens proporcioni, en compliment del que es disposa a la llei de protecció de dades vigent (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016.

Ens comprometem a informar de manera oberta i transparent, sobre com obtenim i tractem les seves dades personals. Li suggerim llegir la nostra Política de Privacitat, on l’informarem de les dades que tractem i amb quina finalitat. De la mateixa manera, l’informem de quins són els seus drets en relació amb aquestes dades.

Tipus de dades que obtenim
 • A) Dades de contacte - com per exemple, nom, domicili, número de telèfon, adreça de correu electrònic...

 • B) Dades relatives a la seva compra de productes o serveis- com per exemple, dades del registre del producte, informació sobre la garantia...

 • C) Dades web: hàbits de navegació dels usuaris i informació enviada a través de formularis.

Com obtenim les dades?
 • A) A través de pressupostos i clients que visiten el nostre establiment

 • B) A partir de la interacció dels usuaris amb la nostra plataforma web: formularis i eines d'analítica web.

Vostè podrà optar per no facilitar-nos determinades dades personals. En aquest cas, podrà veure's afectada la nostra capacitat per a proporcionar-li informació sobre els nostres productes i serveis.

Així mateix, podrem combinar les dades personals que ens faciliti amb altres dades obtingudes online o offline en la mesura del permès per la normativa aplicable.

Podrem convertir les dades que obtinguem en dades anònimes (el que significa que ja no serà possible associar-les amb vostè, i que deixaran de considerar-se "dades personals").

El seu consentiment

Vostè tindrà dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment. No obstant això, la revocació del seu consentiment no afectarà la legalitat de qualsevol tractament fonamentat en el seu consentiment previ a la seva revocació.

Marketing i informació

Amb subjecció al seu consentiment, MIRSA podrà enviar-li informació relativa a productes, serveis, esdeveniments i promocions. La comunicació podrà realitzar-se a través de diversos canals: correu electrònic, telèfon, SMS, correu postal o xarxes socials.

Com que el nostre objectiu és poder oferir-li la millor experiència, la comunicació podrà personalitzar-se en funció de les dades obtingudes i les seves preferències.

Vostè podrà revocar el seu consentiment a les iniciatives de marketing en qualsevol moment. En Aquest sentit, per exemple, podrà cancel·lar la recepció de missatges completant el següent formulari.

Li agradaria rebre informació sobre el que MIRSA li pot oferir?

SiNo

Ens agradaria enviar-li ofertes personalitzades adaptades a vostè. Hi està d'acord?

SiNo

Els seus drets garantits per la UE/EEE

Si vostè es troba a la UE/EEE, tindrà els següents drets:

 • A) Sol·licitar l'accés a les seves dades personals;

 • B) Rectificar les seves dades personals;

 • C) Sol·licitar la suspensió de les seves dades personals;

 • D) Limitar el tractament de les seves dades personals;

 • E) Sol·licitar que les seves dades personals siguin facilitades en un format que es puguin transferir a vostè o a una altra organització;

 • F) Oposar-se al tractament de les seves dades personals;

 • G) Presentar una queixa davant les autoritats de control competents;

Seguretat de les seves dades personals

MIRSA adoptarà totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries en aplicació de les lleis de protecció de dades aplicables, incloent-hi l'exigència als nostres proveïdors de serveis, socis comercials o assessors professionals per a que apliquin les mesures adequades de protecció de les seves dades personals.

Emmagatzematge de les seves dades

Emmagatzemarem les seves dades personals durant el període de temps establert per llei, o en la mesura de l'exigit per qualsevol contracte. Si no existeix cap requisit legal, conservarem la informació relativa a vostè únicament mentre resulti necessari per a les finalitats que s'hagin obtingut.